İşlenmiş madde nedir?

Doğal maddeler çıkarıldıktan sonra herhangi bir yerde(Fabrika, Tesis vb.) makineler yada insanlar tarafından işlenerek, şekillendirilerek oluşturulmuş insanlar tarafından kullanılmaya hazır olan maddelere "işlenmiş madde" denilmektedirişlenmiş madde

Doğal madde nedir?

Doğadan insanlar tarafından çıkarılan herhangi bir katkı malzemesi katılmamış saf halde bulunan tüm bu maddelere "doğal madde" denir.

Yapay madde nedir?

Yapay maddeyse doğal maddelerin insanlar tarafından tüketilmesi sayesinde yok olma noktasına gelmiş maddelerin insan eliyle yada makineler tarafından doğal maddelerin benzerinin yapılması sonucunda ortaya çıkan maddelere "yapay madde" denir.

Doğal maddelere örnekler

Tuz, su, ham petrol, taş,mermer, şeker, pamuk vb.

İşlenmiş maddelere örnekler

Benzin, Masa, Kağıt, Cam vb.

Yapay maddelere örnekler

Plastik, naylon, telefon, yapay gübre, yapay ipek, yapay yem vb.

--Reklam--